โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย ได้รับประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *