ชมรม CBKK และผองเพื่อนอาสาพัฒนาโรงเรียนของหนู ปีที่ 4

ขอขอบคุณ ชมรม CBKK (CLUB BIKER KHON KAEN) และผองเพื่อนอาสาพัฒนาโรงเรียนของหนู ปีที่ 4 และนายจารุวัฒน์ ศิริวัจนพร (ส.จ.กล้า) ที่มอบทุนการศึกษาให้น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย จำนวน 45 ทุนๆ ละ 500 บาท พร้อมทั้งมอบเงินปรับปรุงโรงอาหาร มอบอุปกรณ์การเรียน ขนม เสื้อผ้า ขอให้ท่านค้าขายร่ำรวย กิจการรุ่งเรือง พร้อมทั้งเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *