กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 และมีพิธีเปิดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยมี

พ.อ.อ.ทวี. บุญช่วย  นายอำเภอเปือยน้อย เป็นประธานในพิธี

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *